PROMTO

References » Rekonštrukcia a výstavba finančných inštitúcií

Stavebné úpravy a prístavba hotela IMPOZANT, Valčianská dolina

 

Predmetom realizácie boli stavebné úpravy a prístavby existujúcej budovy hotela pre rozšírenie a zmodernizovanie welness časti, vytvorenie nových priestorov pre lyžiareň v 1.PP, rozšírenie a zmodernizovanie reštauračnej časti s kuchyňou a zázemím, vytvorenie kongresovej časti na 1.NP s prestrešenou terasou a prepracovanie vstupnej časti do hotela.

more...

 

Modernizácia pobočky Sberbank v Bratislave – Vazovova 22

 

Pobočka v súlade s dizajnovou príručkou si vyžiadala dispozičné zmeny v rámci pôdorysu 1.NP. Dispozičné zmeny sa netýkali nosných konštrukcií stavby. Dispozične zmeny sa dotkli celej pobočky okrem priestorov zázemia.

more...

 

SBERBANK RUŽOMBEROK

 

V priestoroch pobočky boli kompletne vybúrané nášľapné vrstvy podláh, kazetové podhľady, boli demontované elektoinštalačné rozvody a vykonali sa stavebné úpravy na jestvujúcich murovaných priečkach. Následne sa vyhotovili nové priestory z SDK priečok, nové SDK kazetové podhľady, nové nášľapné vrstvy podláh a nové deliace celopresklené steny. V priestoroch pobočky boli taktiež kompletne vymenené elektroinštalačné rozvody vrátane rozvádzačov, koncové prvky VZT rozvodov v podhľadoch a vzduchová clona. Ďalej sa vykonali stavebnomontážne práce na úpravach rozvodoch ÚK, ZTI a obnove malieb a náterov.

more...

 

Rekonštrukcia poštových bánk

 

Realizácie stavebných prác a dodávok týkajúcich sa zriaďovania pobočky vrátane interiérového vybavenia. V priestoroch sa vykonávali búračské práce, murárske práce a dokončovacie práce.

more...