PROMTO

Kontakty

Sídlo: Kuzmányho 8428/20A, 010 01 Žilina, Slovensko

Fakturačná adresa: Kuzmányho 8428/20A, 010 01 Žilina, Slovensko
Sídlo kancelárie: Vojtecha Spanyola 8928/29, 010 01 Žilina
Telefón: +421 41 564 33 26
Fax: +421 41 565 21 86
Web: www.promto.sk
E-mail promto@promto.sk

 

 

Ing. MILAN TAMBORSKÝ

predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti
Mobil: +421 905 518 981
E-mail: tamborsky@promto.sk

Ing. RUDOLF HOLTÁN

výrobno technický riaditeľ
Mobil: +421 905 726 911
E-mail: holtan@promto.sk

IČO :  44 361 882                     Banka:   VÚB a.s.                                                     Zapísaný: v OR OS Žilina            
IČDPH  :  SK2022668725      Č. účtu :  2590394554/0200                                  Oddiel: Sa    Vložka: 10656/L                                                      IBAN :  8602000000002590394554                                 

 

Mapa

mapa