PROMTO

Zoznam zrealizovaných stavieb:

Oprava spevnených plôch SLOVDEKRA Žilina

     kontakt: Ing. Valér Bárta          

     tel.: +421 41 565 03 37

     klient: SLOVDEKRA

     realizácia: 09-2008

 

KIA rozšírenie lisárne

     kontakt: Ing. Marek Branický          

     tel.: +421 41 515 22 39

     klient: KMS Teplička nad Váhom

     realizácia: 08-2012 / 11-2012

 

DSS Lipovec       

     kontakt:  Ing. Zuzana Franková

     tel.: +421 41 503 27 00

     klient: Žilinský samosprávny kraj

     realizácia: 11-2008 / 12-2008

         

KMS Teplička nad Váhom – Prístrešok pri motorárni

     kontakt: Ing. Marek Branický          

     tel.: +421 41 515 22 39

     klient: KMS Teplička nad Váhom

     realizácia: 10-2008 / 12-2008

 

KMS Teplička nad Váhom SO 620.2 Sklad odpadov - prístavba   

     kontakt: Ing. Marek Branický          

     tel.: +421 41 515 22 39

     klient: KMS Teplička nad Váhom

     realizácia: 11-2008 / 01-2009

 

Polyfunkčný dom Kuzmányho, Žilina

     kontakt: Ľubica Kosová

     tel.: +421 41 564 33 26

     klient: mTo, s.r.o., Žilina

     realizácia: 8-2008 / 6-2009

         

Systémový dom – tech.centrum prípravy PUR systémov Malacky      

     kontakt: Ing. Ján Frátrič          

     tel.: +421 02 582 66 460

     klient: ELASTOGRAN, s.r.o. Bratislava

     realizácia: 05-2009 / 10-2009

 

Novostavba skladovacej haly Best Slovakia - Žilina 

     kontakt: Ing. Peter Behúň

     tel.: +421 41 564 01 71

     klient: BEST SLOVAKIA, s.r.o.

     realizácia: 04-2009 / 07-2009

 

Kofola Rajecká Lesná

     kontakt: Ing. Emil Gallovič

     tel.: +421 32 652 00 75

     klient: KERAMING, a.s

     realizácia: 01-2009 / 06-2009

         

de Miclén Levice, rozšírenie výroby    

     kontakt: Moreno Fraguielli          

     tel.: +421 36 631 20 46

     klient: de Miclén a.s.

     realizácia: 02-2012 / 10-2012

 

Výrobná hala a prístavba administratívy    

     kontakt: Ing. Kulla Róbert           

     tel.: +421 41 506 01 11

     klient: Scheidt & Bachmann
               Slovensko s.r.o.

     realizácia: 07-2012 / 05-2013

 

Gymnázium V.P.Tótha Martin

     kontakt:  Mgr. Ján Jarošík          

     tel.: +421 41 5037 20

     klient: Žilinský samosprávny kraj

     realizácia: 07-2009 / 03-2010

         

Telocvičňa Turie

     kontakt:  Miroslav Chovanec       

     tel.: +421 41 598 93 13

     klient: Obec Turie

     realizácia: 11-2009 / 08-2010

 

Výrobná hala    

     kontakt: Ing. Klein Igor           

     tel.: +421 44 562 44 74

     klient: Gergonne Slovensko s.r.o.

     realizácia: 11-2012 / 05-2013

 

TUBEX Slovakia, s.r.o.. Žarnovica

     kontakt:  Vojtech Gretsch         

     tel.: +421 41 763 24 67

     klient: TUBEX Slovakia, s.r.o

     realizácia: 09-2009 / 1-2010

         

KIA prístrešok hliníkových diskov, sklad posyp.materiálu a nová nakladacia rampa

     kontakt:  Ing. Marek Branický        

     tel.: +421 41 515 22 39

     klient: KMS Teplička nad Váhom 

     realizácia: 06-2010 / 12-2010

 

Kanalizácia dažďová SO 03,rozvod vody SO 02 a SO 11,rozvod plynu SO 10
a komunikácie SO 01

     kontakt:  Mudr. Martin Pevný        

     tel.: +421 905 620 829

     klient: Združenie IBV Pov. Chlmec 

     realizácia: 09-2009 / 11-2010

 

Registratúrne stredisko Trenčín

     kontakt:  Ing. Juraj Minárik         

     tel.: +421 911 983 616

     klient: Registratúrne stredisko Trenčín 

     realizácia: 04-2011 / 06-2011

         

Genoplastik

     kontakt:  Francesco De Martino         

     tel.: +39 348 120 2147

     klient: Genoplastik, s.r.o. 

     realizácia: 08-2010 / 12-2010

 

NDS - Stredisko údržby Pov. Bystrica

     kontakt:  Ing. Radoslav Čepela

     tel.:

     klient: Hastra, s.r.o. 

     realizácia: 06-2011 / 5-2012